Confidențialitatea

Vă rugăm să consultați politica noastră de confidențialitate. Termenii și condițiile acestei politici fac parte din acest Acord.

Drepturile de proprietate intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală referitoare la texte, imagini, fotografii, grafice, interfața utilizatorului și a altori tipuri de conținut prezente în cadrul site-ului OracoluldelaBalcesti.ro împreună cu selecția, arhitectura și aranjamentul acestui conținut sunt deținute de către site-ul OracoluldelaBalcesti.ro și alte entități licențiatoare și sunt guvernate de legile românești și internaționale din domeniul proprietății intelectuale. Conform acestor legi nu aveți dreptul de a copia, reproduce, modifica, distribui, afișa, publica or transmite nicio parte a conținutului site-ului OracoluldelaBalcesti.ro pentru niciun scop. Nimic din ceea ce este declarat sau implicat în cadrul site-ului OracoluldelaBalcesti.ro nu vă conferă vreo licență sau vreun drept referitor la drepturile de proprietate intelectuală ale site-ul OracoluldelaBalcesti.ro sau a vreunei alte entități.

Puteți utiliza site-ul OracoluldelaBalcesti.ro și informațiile conținute de ea numai pentru uzul dumneavoastră personal, ne-comercial. Cu excepția cazurilor în care site-ul OracoluldelaBalcesti.ro permite în mod expres, nu aveți dreptul de a transmite, duplica, copia, reproduce, edita, manipula, modifica, publica, închiria, vinde, afișa în mod public, distribui sau pune în circulație vreo parte din conținutul site-ului OracoluldelaBalcesti.ro, sau utiliza conținutul site-ului OracoluldelaBalcesti.ro în cadrul unor acțiuni de natură juridică, sau pentru orice scop comercial sau de promovare fără permisiunea expresă, transmisă în scris, a companiei site-ul OracoluldelaBalcesti.ro. Pentru a obține astfel de permisiuni vă rugăm să ne contactați.

Notificări ale încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală

OracoluldelaBalcesti.ro respectă drepturile de proprietate intelectuală a altor persoane sau entități. În momentul în care devenim avizați de posibilitatea ca materialele informative distribuite în cadrul site-ului OracoluldelaBalcesti.ro să fi încălcat drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane sau entități vom investiga de îndată acele situații și vom întreprinde acțiunile care se impun. Aceasta poate să însemne inclusiv restricționarea accesului la site-ul OracoluldelaBalcesti.ro pentru persoanele care au incălcat în mod repetat drepturile de proprietate intelectuală ale altora.

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință situațiile în care considerați că munca dumneavoastră a fost copiată și distribuită prin intermediul site-ului OracoluldelaBalcesti.ro într-un mod ce constituie o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală.

Accesul la site-ul OracoluldelaBalcesti.ro

Site-ul OracoluldelaBalcesti.ro vă acordă o licență limitată de a accesa și utiliza site-ul OracoluldelaBalcesti.ro în scopuri personale. Acest licență nu include posibilitatea de a descărca și modifica conținutul site-ului OracoluldelaBalcesti.ro în întregul său sau a vreunei părți a acesteia, de a revinde sau a utiliza în scopuri comerciale site-ul OracoluldelaBalcesti.ro sau conținutul acesteia; de a colecta și utiliza listele de produse/servicii și descrierea acestora sau orice posibilitate de a utiliza instrumente automatizate de identificare, interogare, spionare, culegere și extragere de date.

Site-ul OracoluldelaBalcesti.ro și oricare parte a ei nu poate fi reprodusă, multiplicată, copiată, vândută, re-vândută, vizitată sau exploatată în niciun mod comercial fără permisiunea expresă, comunicată în scris a companiei site-ul OracoluldelaBalcesti.ro. Nu aveți dreptul de a utiliza tehnici de încadrare și afișare (framing) a elementelor de trademark, logo sau a altor informații de tip imagini, text, formulare și cadre aparținînd site-ul OracoluldelaBalcesti.ro sau a entităților affiliate fără permisiunea expresă, comunicată în scris. Nu aveți dreptul de a utiliza elemente meta (meta-tags) sau orice alt text ascuns ce face referire la numele și trademark-ul site-ul OracoluldelaBalcesti.ro fără permisiunea expresă, comunicată în scris. Orice utilizare nepermisă conduce la anularea licenței acordată de către site-ul OracoluldelaBalcesti.ro.

Vă este permis dreptul limitat, revocabil și neexclusiv de a crea o referință (“hyperlink”) către orice pagină a site-ului OracoluldelaBalcesti.ro atâta timp cât această referință nu pune site-ul OracoluldelaBalcesti.ro și serviciile sale într-o postură negativă, falsă, degradantă sau insultătoare. Nu aveți dreptul de a utiliza logo-ul sau alte elemente grafice private ale companiei ca parte a referinței fără permisiunea expresă a companiei, comunicată în scris.

Răspunderea

Nu ne asumăm răspunderea referitoare la răspândirea virușilor rezultată ca urmare a utilizării site-ului OracoluldelaBalcesti.ro. În nici o situație, inclusiv, dar nelimitîndu-se la neglijență, nu putem fi făcuți răspunzători de pierderile rezultate din utilizarea site-ului OracoluldelaBalcesti.ro, sau a informațiilor conținute de site-ul OracoluldelaBalcesti.ro, sau din imposibilitatea de utilizare a site-ului OracoluldelaBalcesti.ro, chiar dacă site-ul OracoluldelaBalcesti.ro a fost avizată de posibilitatea existenței unor asemenea posibile pierderi.
Referințe către alte site-uri

S-ar putea ca site-ul OracoluldelaBalcesti.ro să conțină referințe (“links”) către site-uri operate de persoane sau enități diferite de site-ul OracoluldelaBalcesti.ro (“Alte Site-uri”). Aceste referințe sunt oferite pentru a vă ușura accesul la informații. Existența unei referințe către un Alt Site nu înseamnă că noi susținem conținutul acelui Alt Site sau operatorul sau operațiunile acelui Alt Site. Noi nu avem controlul asupra informațiilor conținute de acel Alt Site și prin urmare nu putem asigura că informațiile conținute de acesta sunt corecte și relevante. Dumneavoastră sunteți singura persoană în măsură să decideți dacă și cum utilizați conținutul acelui Alt Site.

Site-ul OracoluldelaBalcesti.ro nu este responsabil și nu poate fi făcut răspunzător de nicio pierdere și de niciun cost implicat de relaționarea dumneavoastră cu un alt site, cu operatorul acelui alt site sau cu orice persoană cu care realizați tranzacții.

Responsabilitățile dumneavoastră

Sunteți de acord să respectați toate legile în vigoare referitoare la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului OracoluldelaBalcesti.ro și toate limitările ce vor putea deriva din comunicarea în scris sau afișată pe ecran din partea site-ul OracoluldelaBalcesti.ro. Ca o precondiție a utilizării acestei Platforme garantați că nu veți utiliza site-ul OracoluldelaBalcesti.ro în niciun scop care este împotriva legii sau care este interzis de acest Acord.

Prin utilizarea site-ului OracoluldelaBalcesti.ro sunteți de acord ca nu veți atenta la securitatea site-ului OracoluldelaBalcesti.ro și că nu veți derula acțiuni care includ, dar nu se limitează la:

  • accesarea datelor care nu vă sunt destinate;
  • conectarea la un server sau un cont la care nu sunteți autorizat să aveți acces;
  • demonstrarea, testarea sau determinarea vulnerabilității unui sistem sau a unei rețele;
  • spargerea măsurilor de securizare sau autorizare fără a avea autorizarea necesară;
  • interferarea cu serviciul oferit oricărui utilizator, gazdă sau rețea, incluzînd, dar nelimitîndu-se la acțiuni de “spamming”, “flooding”, “mail-bombing” sau “crashing” a site-ului OracoluldelaBalcesti.ro;
  • trimiterea de mesaje e-mail nesolicitate, incluzînd promovări sau promoții ale unor produse sau servicii;
  • coruperea oricăror pachete TCP/IP sau a oricărei parți a unor informații din pachete conținute de mesaje sau afișări.

Modificări ale Acordului

Este posibil să modificăm termenii acestui acord atunci când este necesar. În momentul în care vom face modificări, le vom publica în această secțiune a Acordului fără a notifica în scris utilizatorii site-ului OracoluldelaBalcesti.ro. Utilizarea din partea dumneavoastră a acestei Platforme constituie acceptarea de către dumneavoastră a termenilor stipluați în Acordul modificat. Data celei mai recente actualizări este menționată la sfârșitul documentului.
Jurisdicție

Prin accesarea site-ului OracoluldelaBalcesti.ro sunteți de acord ca orice dispută sau conflict juridic determinat sau derivat din utilizarea site-ului OracoluldelaBalcesti.ro să fie guvernat de legile în vigoare în Romania indiferent de existența vreunui posibil conflict de legi.