ESCROCHERIA MITITELU: Episodul 3 DEZAFILIEREA (II)

Adrian Mititelu a jucat la cacealma cartea dezafilierii

Aspectele dezbătute în cadrul ședinței Comitetului Executiv al FRF din data de 20.07.2011 sunt cuprinse în stenograma de ședință care a mai fost prezentată în mass-media. Ceea ce a interesat, în special, presa scrisă, au fost doar expresiile fostului președinte al FRF care îl vizau pe Marian Iancu, sau celebra exclamație “fir-ar al dracului”, cu referire la presupusa greșeală a grefierului care a citat în mod nejustificat Federația în litigiile cu Universitatea Craiova. Totuși, din economie de timp si spațiu editorial, nimeni nu a vrut să analizeze lucrurile din perspectiva regulamentelor în vigoare la acea dată, coroborate cu situația de fapt ce transpare din stenograma menționată.

Un lucru este cert: Universitatea Craiova a fost notificată să-și retragă acțiunile civile îndreptate împotriva Federației sau a comisiilor jurisdicționale federale, având în vedere prevederile art.56 din Statutul FRF. Clubul a trimis cu o zi înainte, la ora 19.20, o adresă semnată de Mititelu Adrian (care, așa cum am arătat, era declarat persona non grata, fiindu-i interzise, în mod statutar, orice activități în legatură cu fotbalul) care cuprinde un simplu răspuns în sensul negării existenței vreunui litigiu civil cu Federația.

Membrilor Comitetului Executiv le sunt prezentate:

-          Citațiile din respectivele dosare;

-          opinia juristului FRF, conform căreia simplele afirmații ale reprezentatului Universității Craiova ce privesc existența doar a unor litigii de munca cu Victor Pițurcă nu se susțin, deoarece o acțiune era inregistrată pe rolul secției de contencios administrativ ( fără a intra în detalii juridice, subliniem faptul că litigiile de contencios administrativ privesc, printre altele, anularea unor acte administrative și sunt judecate de secții care poartă aceeași denumire);

- constatările conform cărora administratorul clubului Universitatea Craiova, Adrian Mititelu, continua să ignore deciziile comisiilor jurisdicționale FRF, semnând acte în numele clubului, deși era declarat persona non grata.

Propunerea excluderii provizorii primește un vot de susținere covârșitor (10 pentru și două abțineri).

Din această prezentare pe scurt a evenimentelor care au dus la dezafilierea clubului Universitatea Craiova, se pot trage cateva concluzii indreptățite, având în vedere timpul scurs de atunci și evenimentele ce au urmat.

In primul rând, se poate intui astăzi alegerea pe care o avea de făcut Adrian Mititelu. Acesta era convins de justețea pretențiilor lui Victor Pițurcă, întemeiate pe un contract perfect valabil (acesta din urmă avusese câștig de cauză la comisiile jurisdicționale si astăzi este cunoscut faptul că a câțtigat și în instanțele civile recunoașterea pretențiilor materiale). Prin urmare, soarta clubului era pecetluită: fie intra în insolvență din cauza unei datorii de 7 milioane de euro, datorie care era rezultatul ”managementului” lui Mititelu, fie era forțată dezafilierea și, cu ajutorului liberului acces la justiție, care inseamnă uneori introducerea a zeci de cereri neîntemeiate, si a lentorii procedurilor judiciare, putea fi prelungită o situație de fapt care crea aparența că „alții sunt de vină”. Bineînțeles că Mititelu Adrian a ales a doua variantă.

Ceea ce se impune subliniat este faptul că, deși votul a fost întemeiat strict pe prevederi regulamentare, el a conținut și o componentă afectivă îndreptată impotriva lui Adrian Mititelu. Așa se explică totuși ponderea masivă a voturilor favorabile excluderii, atât în Comitetul Executiv cât și in Adunarea Generală care a validat măsura.

Imediat dupa excluderea Universității Craiova, datorită impactului emoțional al acestei măsuri în rândurile numeroșilor suporteri ai achipei, actiunile lui Mititelu Adrian au avut o aparență de legitimitate. Astăzi, după hotărârile unor instanțe judecătorești civile în unele (din multele) dosare înregistrate de acesta, precum și din acțiunile sale de la momentul dezafilierii până în prezent, putem analiza mai limpede jocul său la cacealma.

Octavian ARDELEANU

Lasă un comentariu